HABERLER Web Sitemiz Yayında!

BLOG

Beyin Tümörlerinde Nörolojik Bulgular

DETAYLAR

SÜRE

2 min

KATEGORİ

BLOG

YAZAR

Op. Dr. Caner Sarıkaya

Çoğu beyin tümörleri progresif nörolojik defisit (%68), baş ağrısı (%54), motor güçsüzlük (%45) olarak ortaya çıkar. 

Hastaların %26’sında nöbet gelişebilir. Genellikle başlangıçta tümör bölgesindeki kortikal tahrişe bağlı olarak fokal nöbetler görürüz.


Beyin Bölgelerine Göre Nörolojik Bulgular

Frontal Lob:

Abulia*, demans, kişilik değişiklikleri görülür.

*Girişim veya dürtü eksikliğiyle seyreden; konuşma, düşünme ve harekette kendiliğinden kaybolması

Temporal Lob:

İşitme ve koku alma halüsinasyonları, bozuklukları; de javu, amigdala ve hipocampusun etkilenmesi durumunda hafıza bozukluğu, optik sinir liflerinin, Meyer Loop’s etkilenmesi durumunda kotralateral süperior quadrianopsi görülebilir. Bu bölgenin etkilenmesine bağlı olarak temporal lob epilepsileri de görülmektedir.

Paryetal Lob:

Kontralateral motor veya duyu bozukluğu, baskın hemisfer tutulumu olması durumunda agnozi*, ve apraksiler** görülebilir.

*duyusal bilgiyi işleme yetersizliğidir. Genellikle özel bir duyu ya da hafıza kaybının olmadığı durumlarda nesneleri, kişileri, sesleri, şekilleri, kokuları tanıma yeteneğinin kaybıdır

**Apraksi (işlev yitimi), fiziksel yeterliliği ve hareket etme arzusu olmasına rağmen, öğrenilmiş anlamlı hareketleri gerçekleştirme yeteneğinin kaybı

Oksipital Lob

Kontralateral görme alanı bozukluğu, özellikle korpus kallozum tutulumu olan hastalarda aleksi* görülür.

* Aleksi, okumayı öğrenmedeki bir zorluk

Posterior Fossa

Ataksi, denge kaybı, kranial sinirlerin tutulumuna bağlı defisitler görülür.


Beyin tümörü baş ağrısı

Baş ağrısı artmış intrakranial basınç ile veya intrakranial basınç olmadan da ortaya çıkabilir. Klasik olarak sabahları uyku sırasında hipoventilasyon olması nedeniyle sabahları meydana gelen  baş ağrısı görülür. Baş ağrısı öksürme, gerilme veya öne doğru bükülme ile şiddetlenebilir.

%40 hastada bulantı-kusma görülür. Kusma sırasında hiperventilasyon olması nedeniyle geçici rahatlama görülebilir.  Bu klinik bulguların yanı sıra fokal bir nörolojik defisit veya nöbet varlığı beyin tümörünü düşündürmelidir.

Beyin tümörü hastalarının %77’sinde bağ ağrısı tipi gerilim tipi baş ağrısı, %9’unda migren tipi baş ağrısına benzer.


Tümör Baş ağrısı neden olur?

Beyin parankimi ağrıya duyarlı değildir. Beyin tümörü varlığında aşağıdaki sebeplerin bir veya birkaçına bağlı ağrı görürüz.

1.Artmış intrakranial Basınç

Tümörün oluşturduğu kitle etkisi, kitleye bağlı oluşan vazojenik ödem, kitleye bağlı gelişen kanama, beyin omurilik sıvının dolaşımı ve emilimin bozulmasına bağlı hidrosefali gelişmesi kafa içi basıncını artırarak baş ağrısına sebep olur.

2.Ağrıya duyarlı yapıların invazyonu ve kompresyonu

Beyin parankimi ağrıya duyarlı değildir.Dura, kan damarları, periost beyin dokusunda ağrıya duyarlı alanlardır. Basıya bağlı bu yapıların sıkışması ağrıya sebep olur.

3.Görme bozukluğuna sekonder

Ekstra-oküler kasları kontrol eden sinirlerin işlev bozukluğuna bağlı diplopi olur.

III, IV, veya VI’nın doğrudan kompresyonu

İntrakranial basıncın artmasına bağlı abducens  felci

Beyin sapı invazoynu/ basısına bağlı internükleer oftalmopleji olur. Diplopiye sebep olur.

4.Hipertansiyon

Kafa içi basıncının artması sonrası beyin sapı etkilenmesine bağlı olarak Cushing tiradı; hipertansiyon, bradikardi ve solunum düzensizliği görülür.

5.Psikojenik

Günlük hayatta tümöre bağlı fonksiyonel kapasitenin bozulması nedeniyle psikolojik, strese bağlı baş ağrısı olabilir.


Beyin Tümörü hastalarında kusma?

Tümöre bağlı intrakranial basıncın artması sonrası  kusma merkezi olarak adlandırılan vagal çekirdeğe veya postrema bölgesine  basınç nedeniyle görürüz.

Beyin tümörü hastalarında diplopi, çift görme?

Artan intrakranial basınç ile 6.sinir felci sonucu oluşur.


Beyin tümörü hastalarında papilödem?

Tahmini İnsidans %50-90’dır. Tümör beyin omurilik sıvısı dolaşımını bozduğunda daha sık görürüz. Kronik artan kafa içi basıncı optik sinire bası yapar. Geri dönüşümsüz körlüğe neden olabilir.

Bize Ulaşın
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?