HABERLER Web Sitemiz Yayında!

Beyin Tümörü Ameliyatı

Beyin Tümörü Ameliyatı

Detaylar

OKUMA SÜRESİ

2

KONU

TEDAVİLER

YAZAR

OP.DR. CANER SARIKAYA

Beyin tümörü nedir?

Beynin kendi dokusunda yer alan hücrelerin genetik yapılarında bozulma sonucu farklılaşarak kontrolsüz bir şekilde çoğalması ya da vücudun farklı bir yerinde var olan kanser hücrelerinin kan dolaşımı yoluyla beyine ulaşarak (metastaz) yayılmasıyla oluşan bir hastalıktır.


Beyin tümörü belirtisi nelerdir?

 Beyin tümörlerini , baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, denge kaybı, sara nöbeti gibi sebepler ile bazen de rastlantısal olarak çektiğimiz beyin  görüntülemesi sonrası saptarız.


Beyin tümörü tehlikeli midir?

Beyin dokusu kafatası gibi kemik kutunun içerisinde bulunmaktadır. Bu kemik kutu içerisinde kontrolsüz hücre çoğalması beyindeki sağlıklı hücrelere baskı yaparak sağlıklı hücrelerin görevini yerine getirememesine sebep olur. Biz bunu baş ağrısı, bilinçte bozulma şeklinde görürüz.


Beyin tümörü ameliyatı riskli midir?

Beyin ameliyatları karmaşık ve yüksek risklidir. Teknolojinin gelişmesi ile operasyon sırasında kullanılan teknolojik araçlar, hem cerrahlar hem de hastalar için fayda sağlar.Beyin ameliyatlarında lezyona ulaşmak için  intraoperatif navigasyon, tümörü normal dokudan ayırmak ve güvenli rezeksiyon sağlamak için  ICG entegreli mikroskop, ameliyat sırasında nörolojik işlevin korunması için intraoperatif monitörizasyon gibi teknolojilerden faydalanırız. 


Beyin tümörü ameliyatı sırasında kullanılan teknolojiler nelerdir?

Ameliyat sırasında kullandığımız bu teknolojiler hastanın hastanede kalış süresini kısaltır, hastanın normal hayatına daha hızlı dönmesini sağlar. 

Beyin tümörü hastaları için hastanın yaşı, tümörün yeri, patolojisine uygun bir cerrahi planlama yapılır.  Ameliyattan bir gün önce hastaya intraoperatif navigasyon (Cerrahi GPS) için MR çekilir.  İntraoperatif navigasyon ile önemli anatomik yapılara zarar verme riskini minimalize etmeye çalışırız.

Bu ameliyatları  ICG entegreli mikroskop altında yaparız. İndosiyanin yeşili (ICG), kısa süreliğine damar içine enjekte edilerek, floresan mikroskop altında bu boyanın damarlardan yaydığı ışık takip edilir. Böylece tümör dokusu ile sağlıklı dokudan ayrılır. Damarsal oluşumlar kolaylıkla tespit edilir.

Cerrahi sırasında monitörizasyon ile nörolojik fonksiyonlar  sürekli olarak izlenir. Böylece cerrahi sırasında nörolojik işlevin korunmasını, cerrahi sırasında olası gelişecek erken nöromonitörizasyon uyarısı ile komplikasyonları önceden tespit etmeyi sağlar.

Vaka esnasında kullanılan intraoperatif ultason ile tümör hastalarında tümörün boyutunu ve konumunu gerçek zamanlı takip ederek tümörün tamamen çıkarılmasında yardımcı olur.


En tehlikeli beyin tümörü hangisidir?

Ameliyat sonrası çıkan tümör materyali patolojiye gönderilir. Beyin tümörlerinde moleküler sınıflamaların gelişmesi ile tümör genetiği çıkarılarak genetiğe uygun tedavi başlanmaktadır. Eski sınıflamalara göre beynin primer tümörü olan Glioblastoma Multiforme (GBM)  için 6 ay survive tanımlanırken şuan moleküler testler sonrası uygun onkolojik tedavi ile bu süre 18 ayın üzerine çıkarılmıştır.

 

Beyin tümörü ameliyatı tehlikeli midir?

Uygun onkolojik tedavi ve güvenli cerrahi ile artık beyin tümörü tedavi edilebilir bir hastalıktır.  Beyin tümörü cerrahisinde intraoperatif teknolojiler, cerrahların daha başarılı ve güvenli ameliyatlar gerçekleştirmelerine yardımcı olur.  Bu teknikler, tümör çıkarma işleminin hassaslığını artırırken sağlıklı beyin dokusunun korunmasına da katkı sağlar. Böylece hasta normal hayatına daha erken dönmüş olur.


Beyin ameliyatının amacı?

Cerrahinin amacı sitoredüksiyon, kitle etkilerini hafifletmek ve histolojik, moleküler çalışma için yeterli doku elde etmekdir.

Mümkün olduğunda etkili ve kritik yapıların korunması ile tümörün gross total rezeksiyonu amaç olmalıdır. Tümörün lokalizasyonu, intraoperatif nöromonitörizasyon ve haritalama ile daha güvenli rezeksiyon yapılmaktadır.


İntraoperatif patoloji konsültasyonu (Frozen)

İntraoperatif patoloji tanıları ön tanı olarak düşünülebilir. Vakaların %3-10’unda intraoperatif patolojik tanı, patoloji sonucundan farklı olabilir.

 

İntraoperatif haritalama ve uyanık kraniotomi

Beyin tümörlerinin infiltratif doğası ve sık görülen bölgelerin beynin değerli alanlarına yakın yerleşiminden dolayı, intraoperatif haritalama ve uyanık ameliyat ile rezeksiyon güvenli bir şekilde yapılabilir. İntraoperatif olarak motor, duyu kortesi konuşma merkezleri ve bu eloquent bölgelerin çevresinde ameliyat yapılacağı zaman kullanmaktayız.İntraoperatif stimülasyon ve beyin haritalaması kullanımının  ciddi nörolojik defisit olmaksızın  tümör rezeksiyonu sağladığı gösterilmiştir. Daha önce rezektabl olmadığı düşünülen bazı gliomalar, uyanık intraoperatif haritalamalar ile artık çıkarılabilmektedir.


Beyin ameliyatı sonrası felç kalır mıyım?

Beyin ameliyatlarında hastalarımızın en çok korktuğu komplikasyon felç kalmadır. Gelişen teknoloji ile Nöromonitörizasyon sayesinde bu komplikasyonun da önüne geçmek mümkün. Motor, duyu korteksi, konuşma merkezleri, beyin sapı, köşe tümörleri ve eloquent bölgelerin çevresindeki ameliyatlarda  sadece görünür anatomiye dayanarak lokalize edilmesi güvenli değildir.  İntraoperatif stimülasyon ve beyin haritalaması kullanımı ile  önce foksiyonel bölgeler belirlenir. Bu fonksiyonel bölge hareket, bazen konuşma, bazen duyma ve yüz ile ilgili olabilir. Fonksiyonel bölgenin belirlenmesi hastaya nörolojik bir araz bırakmadan ameliyat yapmamızı sağlar.


Beyin ameliyatlarında amaç özellikle tümör rezeksiyonunda  kritik yapıların korunarak tümörün gross total rezeksiyonu amaç olmalıdır. Tümörün lokalizasyonu, intraoperatif nöromonitörizasyon ve haritalama ile güvenli rezeksiyon yapılmaktadır.


Beyin tümörlerinde steroid tedavisi

Steroid tedavisi metatatik tümörlerde, primer gliomlara göre daha hızlı sonuç verir.  

Beyin tümörlerinde deksametazon kullanılır. Yetişkinlerde IV yükleme sonrası 6 saatte bir kullanılabilir. Çocuklarda steroid büyümeyi baskıladığı için uzun süreli tedavi önerilmemektedir.


Beyin tümörü hastaları antikonvülzanlar, antiepileptik kullanmalı mı?

 Beyin tümörü hastalarının %20-40’ı nöbet ile başvurmaktadır. Bu hastalar için antiepileptik ilaç kullanılması önerilir.


Tümör cerrahini takiben ne zaman görüntüleme yapılmalı?

Ameliyat sonrası birçok merkezde epidural, subdural, hidrosefali gibi akut komplikasyonu önlemek için ameliyattan 6-12 saat sonra kontrastsız BT çekilmektedir. Tümör rezeksiyon miktarını değerlendirmek için kontrastlı MRG ilk 24-72 saat içerisinde çekilir. Konstraslı, kontrastsız MR görüntülemeleri ve tomografi sayesinde ameliyat sonrası kan rezidüel tümör ayrımı yapılır.

Operasyondan 48 saat sonra postoperatif inflamatuar değişikliklere bağlı konstrast artışı meydana geldiği için tümör ayrımı zorlaşır. Bu sebepten dolayı çoğu zaman ilk 24 saat içerisinde postop MR görüntüleme yapılır. Postoperatif inflamatuar değişiklikler genellikle 30 günde azalır. 6-8 haftaya kadar uzayabilir.Ameliyat sonrası görüntülemenin zamanlamasına ilişkin bu öneri hipofiz tümörleri için geçerli değildir.


Psödoprogresyon

 RT+Temozolomid GBM tedavisinde standart tedavinin bir parçası haline geldiğinden MRG’de tipik olarak tedaviden 3 ay sonra görülen tümör ilerlemesini taklit eden progresif kontrast artırıcı alanlarda artış olduğu görülmüştür. Psödoprogresyon adı verilen bu fenomen RT+Temozolomid tedavisinden sonra hastaların %28-60’ında görülür.

MR perfüzyon, MR spektro ile psödoprogresyonu gerçek progresyondan ayırmaya çalışılır.MR perfüzyonda perfüzyon artışı tümör nüksü lehine değerlendirilir.

Bize Ulaşın
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?